PROGRAM PENINGKATAN KOMUNITI (PPK) PPR PANTAI RIA

PPR Pantai Ria, Kuala Lumpur

Buat pertama kali sejak penubuhannya, Sejahtera memutuskan untuk mengatasi masalah kemiskinan bandar yang menimpa penduduk komuniti Projek Perumahan Rakyat (PPR). PPR adalah program kerajaan untuk penempatan semula penduduk setinggan dan sebagai keperluan tempat tinggal bagi mereka yang berpendapatan rendah. Jabatan Perumahan Negara di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan adalah agensi pelaksana utama projek PPR di seluruh negara.

Adalah sangat mencabar bagi Sejahtera untuk melaksanakan projek komuniti di kawasan bandar kerana kemiskinan bandar bersifat multidimensi dan lebih kompleks. Setelah bertemu dengan pihak berkuasa yang berkaitan, dalam kerajaan, Sejahtera diarahkan oleh Jabatan Perpaduan Nasional dan Integrasi Nasional (JPNIN), Wilayah Persekutuan untuk meneliti PPR yang telah membentuk Komuniti Rukun Tetangga (KRT). 

KRT dianjurkan untuk menganjurkan sebanyak mungkin aktiviti komuniti, kebajikan dan pendidikan di samping program-program untuk meningkatkan perpaduan dan integrasi kaum di Malaysia.  Tujuan aktiviti ini adalah untuk membolehkan masyarakat setempat berkenalan, saling membantu ketika memerlukan, berinteraksi dan mengeratkan hubungan akar umbi di antara pemimpin dan rakyat, dan antara pelbagai etnik, adat dan budaya.

Setelah lawatan awal ke kawasan yang dicadangkan, Sejahtera akhirnya memilih PPR Pantai Ria di kawasan Pantai Dalam, Kuala Lumpur untuk dijadikan sebahagian daripada projek perintis kami kerana potensinya untuk peningkatan masyarakat dan pemerkasaan ekonomi.

Kawasan perumahan PPR Pantai Ria terdiri daripada empat bangunan iaitu Blok A, B, C, dan D, dengan jumlah keseluruhan 1,264 unit kediaman. Penduduk komuniti ini kebanyakannya berasal dari kawasan setinggan yang berdekatan seperti Kampung Pantai, Jalan Kubur, Rumah Rizab KTM, Kampung Simpang Tiga, Kampung Sentosa dan Rumah Pangsa Pantai Dalam. Mereka berpindah ke PPR Pantai Ria pada tahun 2008.

Program Oh! My Ringgit 

Objektif:

  • Untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan mengenai pentingnya pengurusan kewangan kepada anak-anak di PPR Pantai Ria bagi membolehkan mereka membantu keluarga mereka menguruskan masalah kewangan.

  • Memupuk anak-anak mengurus wang dengan bijak agar mereka dapat menjadi teladan kepada masyarakat di PPR dan mendidik ibu bapa mereka tentang celik kewangan.

  • Menjadikan pendidikan celik kewangan sebagai sebahagian daripada pendidikan formal untuk kanak-kanak di PPR untuk membolehkan mereka bersaing dengan anak-anak dari pelbagai lapisan masyarakat.

  • Memperkasakan anak-anak dalam PPR melalui program celik kewangan bagi mempersiapkan mereka menghadapi cabaran kos sara hidup yang tinggi di bandar.

Kongsikan kisah kejayaan kami